Hiszel? www.youtube.com/watch?v=dVb16-L6srs "Mit is jelent hinni? Az igaz bibliai hit cselekvést igényel, így ha igazán hiszed, hogy Krisztus azért halt meg, hogy mi éljünk, ez nem csak a térdedre kényszerít, hanem talpra is állít. A kereszt egy ajándék és a vér volt érte a fizetség. A bűn, ami elválasztott engem Istentől, meghalt Krisztussal a kereszten. Jézus Krisztus keresztje szeretetet ígér neked, megbocsájt és új életet ad neked most azonnal. A kereszt kiutat kínál nekünk, az egyetlen kiutat. A bűnbánat útján odajössz a kereszthez. Ez azt jelenti, hogy megváltoztatod az életed útját, hogy elfordulsz a bűneidtől." /részlet a filmből/

Imával nyert csaták www.nicelife.hu/galeria/film/warroom.php A láthatatlan erő amely a leghatékonyabb fegyver.

Shalom aleichem www.youtube.com/watch?v=LBYJbR-3RVM

Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Máté Evangéliuma:6:9   www.youtube.com/watch?v=oUI29RTuxNg&index=2&list=PL7EA11C726EC80756

David Wilkerson: Gyötrelem  www.youtube.com/watch?v=CAJaqDr2KVg 

Késő éjszaka ( film a keresztények felelősségéről is)  www.kma-hu.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=20:k%C3%A9s%C5%91-%C3%A9jszaka&Itemid=3  

 

Ima az izraeli katonákért  www.youtube.com/watch?v=24bOclbE_eg 

A szöveg fordítása:

Aki megáldotta Ábrahám ősapánkat, Izsákot és Jákobot --- Ő képes megáldani az izraeli sereg katonáit, akik őrt állnak az ő földjükön és az Úr városa körül, Libanon határaitól az Egyiptomi sivatagig, és a Nagy tengertől a fűzfák ösvényéig, a földön, a levegőben és a tengeren. A Mindenható képes legyőzni az ellenséget, mielőtt az felkel ellenünk. Képes az Egyetlen Szent, megáldani Őbenne, megőrizni és megmenteni a mi katonáinkat minden nehézségtől, bajtól, gyötréstől és betegségtől, és képes áldást küldeni és sikert minden erőfeszítésükre. Ő képes a mi ellenségeinket katonáink hatalmába adni, és Ő képes adni nekik üdvösséget, és megkoronázni őket győzelemmel. És képes beteljesíteni a verset: Ha az Úr a te Istened, Ő veled megy hadakozni a te ellenségeddel, hogy megmentsen téged.

Most mondjuk, hogy: Ámen

Paul Wilbur: Ima Jeruzsálem békességéért  www.youtube.com/watch?v=hHwgsjSPXKc 

 

Ima békességért, Jeruzsálemért és Izrael gyermekeiért  www.youtube.com/watch?v=MW1pxP2FMIQ 

A szöveg fordítása

Könyörgünk Jeruzsálem  békességéért , áldottak  azok akik téged szeretnek, felemeljük  szemeinket és könyörgünk érted. Honnan van segítséged? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az Eget és a Földet. Amikor veszély jön a nap tüzében vagy a hold fényében. Az én Uram megvéd a veszedelemtől, most és mindörökké.

Ezét könyörögjünk! Könyörgünk a békéért. Könyörgünk Jeruzsálemért. Könyörgünk Izrael fiaiért.Gyere gyorsan Uram, könyörgök, könyörgök Jeruzsálemért, azokért akiknek reménysége az Élő Istenben van. Vele maradnak mindörökkön örökké. És mint a Sion hegye, mely meg nem inog az Úr úgy veszi körül az övéit.

Ezért könyörgünk Jeruzsálemért , áldd meg Őket akiket szeretsz. Azokért a testvérekért könyörgünk, legyen béke  a falaitokon belül. Ezét könyörögjünk! Könyörgünk a békéért. Könyörgünk Jeruzsálemért. Könyörgünk Izrael fiaiért. Gyere gyorsan Uram, könyörgök, könyörgök Jeruzsálem békességéért.

 

Sebastian Demrey: Ó, mily hű barátunk Jézus www.youtube.com/watch?v=2HbVa3SjRt0 

Szívemből szól egy dal Neked: www.youtube.com/watch?v=d206VAYllAI

Harcos www.youtube.com/watch?v=-wzjQxrJENM