Gondolatok

Hétköznapi hősök ?

Dobri Dobrev 99 éves. Bulgáriában él és semmije sincsen csak egy saját keze által épített kunyhó. Hallásának nagy részét a 2. világháborúban elveszítette. Ruháját és cipőjét maga készíti. A mai napig közel 25 km-t tesz meg gyalog nap mint nap falujából Szófiába, ahol kéreget.

Valójában Dobrev nem magának kéreget. Az ő megélhetését  havi 80 eurós nyugdíja fedezi. Minden pénzt amit az évek alatt összegyűjtött (hozzávetőlegesen 40.000 euró), árvaházaknak adományozta. Minden egyes eurót olyan rászoruló árvaházak kapták, melyek még a számláikat sem tudták fedezni.

Egy centet sem tart meg magának. Mindent az árvaházaknak ad.Az Ő szavaival élve “Nekik mindig is nagyobb szükségük volt rá, mint nekem”.

Városban mindenki tiszteli a és felnéznek rá. Nagyapó Dobrinak becézik, és ő képviseli az önzetlen szeretetet és jóságot.

Máté Evangéliuma:25:35

35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;  36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. 40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. 45. Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. 46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.  Ézsaiás könyve:1:17

_______________________________________________________________________________

2015.január 27.

70 évvel ezelőtt, 1945. január 27-én az első ukrán front néhány katonája lépett be elsőként az auschwitzi haláltábor kapuján. A látvány döbbenetes volt. Halottak mindenütt, az élők pedig emberi roncsok voltak csupán. 1942–45 között majd 2 millió ember pusztult el a legnagyobb náci haláltáborban. Az ENSZ határozata alapján 2006-tól január 27.-e a holocaust nemzetközi emléknapja. A világon mindenütt megemlékeznek a népirtás áldozatairól, arról a  körülbelül 6 millió emberről, aki soha nem térhetett vissza az életbe.

EmbermentőkÍgy nevezik azokat a bátor férfiakat és nőket, akik a második világháború idején, mikor az egyetemes erkölcsi értékek összeomlottak, minden személyes és anyagi megfontoláson felülemelkedő, minden észt felülhaladó módon titokban, ellenséges környezetben, a lebukás állandó veszélye mellett életük kockáztatásával mentették a zsidókat. Férfiakat, nőket, anyákat, apákat, nagyszülőket, gyerekeket. Nem számíthattak a társadalom segítségére. Nem nyugodtak bele a gonoszságba, szembe mentek a rendszerrel és a legfőbb értéket nézték, az emberi életet. Olyan szolgálatot végeztek, mely úgy gondolom egyedülálló a világ történelmében.

Nevüket a Yad Vasem Igazak Ligetében lévő falon elhelyezett emléktáblák őrzik.

"Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért." János Evangéliuma:15:13

_________________________________________________________________

Szőke Tibor postás: "... mindenképp itt ebben az országban. Ide születtem, itt kell tegyek. Ha nem lennének szőnyeg alá söpört emberek, meg sorsok lehet, hogy én is elmennék más országba szerencsét próbálni, de amíg itt van dolgom, nem foglalkozhatom csak a saját dolgommal."

Egy postás aki a cigány sorra kérte magát: vimeo.com/87169242